EXTRA TALK WITH SPECIAL GUEST | TRẦN THỊ DIỆU LIÊN HARVARD

0
691

Đây là cô bạn Diệu Liên vào năm 2016 trước khi là tân sinh viên ĐH Harvard nha các bạn. Các bạn thử xem Diệu Liên trước và sau khi học tập tại Harvard có gì khác nhau không nhé.

Source https://www.youtube.com/watch?v=eaud4Ng3XM0