Inside the mind of a master procrastinator – Người hay trì hoãn

0
187

Bạn có phải người hay trì hoãn hay luôn làm theo những kế hoạch và mốc thời gian bạn vạch ra cho bản thân? Có khi nào bạn bụng bảo dạ “thôi để mai làm, hãy còn sớm mà lo gì” không?

Trong bài nói chuyện này của Tim Urban, có lẽ (tất cả) chúng ta đều nhìn thấy mình ít nhiều phần trong đó. Đừng là những kẻ hay trì hoãn bậc thầy các bạn nhé, trừ khi là do những lý do không khắc phục được thôi.

In this hilarious and insightful talk, Urban takes us on a journey through YouTube binges, Wikipedia rabbit holes and bouts of staring out the window — and encourages us to think harder about what we’re really procrastinating on, before we run out of time.

 

Nguồn: Youtube