Lịch Khai giảng các lớp tháng 3/2021

0
98

KHÓA HỌC OFFLINE THÁNG 3

Khóa học 0-3.0 4.0-5.0 5.0-6.0 6.0-6.5 6.0-6.5 6.5+
Mã lớp BT_291 IE_1_367 IE_A_3026 IE_B_537 IE_C_253 IE_D_254
Lịch Học Thứ 2 – thứ 4 – Thứ 6

6PM – 8PM

Thứ 3 – Thứ 5 –Thứ 7

8PM – 10PM

Thứ 4 – Chủ Nhật

6PM – 8PM

Thứ 5 – Thứ 7

2PM – 4PM

Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6

8PM – 10PM

Thứ 3 – Thứ 5 –Thứ 7

6PM – 8PM

KHAI GIẢNG 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 11/03/2021 08/03/2021 16/03/2021

KHÓA HỌC ONLINE THÁNG 3

Khóa học 0-3.0 4.0-5.0 5.0-6.0 5.0-6.0 6.0-6.5 6.5+
Mã lớp BG_1_126 BG_2_253 IT_125 IE_A_201 IE_B_156 AD_125
Lịch Học Thứ 4 – Thứ 7

2PM – 4PM

Thứ 4 – Chủ Nhật

6PM – 8PM

Thứ 2 – thứ 4 – Thứ 6

6PM – 8PM

Thứ 3 – Thứ 5 –Thứ 7

6PM – 8PM

Thứ 3 – Thứ 5 –Thứ 7

8PM – 10PM

Thứ 2 – thứ 4 – Thứ 6

8PM – 10PM

KHAI GIẢNG 3/03/2021 03/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 16/03/2021 01/03/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*