“Nothing would mean anything if I didn’t live a life of use to others.” – Angelina Jolie

0
963

“Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không sống một cuộc đời có thể làm điều có ý nghĩa cho mọi người.” – Angelina Jolie.

Mời các bạn xem bài phát biểu đầy cảm xúc về mục đích và hoài bão giúp người khác của Angelina Jolie: