Phân biệt thành ngữ trong tiếng Anh

0
891

Để diễn tả sự sạch sẽ, bạn dùng “As clean as a cloud” hay “As clean as a whistle”?