Reading Strategies for the IELTS Test (Ebook + PDF)

0
617

Sách dành cho các bạn mới bắt đầu luyện tập và tự học IELTS.

Nội dung sách gồm:

  • Đề thi thử IELTS Reading theo các dạng bài. Giúp bạn nằm vững cấu trúc phần thi IELTS Reading
  • Tips làm bài IELTS Reading theo từng phần hiệu quả, giúp bạn phân biệt và tránh được những lỗi sai
  • Các bước để xác định câu trả lời đúng cho mỗi dạng bài trong đề thi IELTS. Những kỹ thuật cần thiết trong quá trình làm bài thi IELTS Reading
  • Sách gồm 12 bài tập tổng hợp và 7 bài Practice test để bạn luyện tập
  • Answer key

Link tải TẠI ĐÂY

Hoặc TẠI ĐÂY

Nguồn: Tham khảo