Voice of the Week | Phương Linh from Hà Nội

0
710

Cùng Phương Linh làm ietls speaking với IELTS FACEOFF nhé.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=DMoWMzQotIM

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DMoWMzQotIM